logo os

Patron medialny

tv tvp-historia

Telewizja Lublin


 

Radio Lublin


Prasa lokalna
Lubelszczyzny

Patron honorowy

Łukasz Kamiński
- IPN

prof. Andrzej Kunert
- ROPWiM

Sprawy Bieżące

Strona zawiera informacje o Konkursie, który Fundacja organizowała od grudnia 2011 do kwietnia 2012. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do jego przeprowadzenia. Zapraszamy do kolejnych wspólnych działań.

Piotr Gawryszczak

 

W kategorii szkół podstawowych przyszło wiele prac plastycznych, ale także ponad 60 opracowań, albumów itp. na temat kresów. W związku z tym postanowiliśmy podzielić tę grupę uczestników na dwie części i nagrodzić zwycięzców niezależnie w kategoriach: opracowanie oraz praca plastyczna.
W kategorii prac plastycznych Jury oceniło je w sposób następujący:
Miejsce I – Wiktor Garbień, lat 11, klasa IVD, Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza, 32-440 Sułkowice, ul. Tysiąclecia 17, opiekun Jan Płoszczyca, Obraz

Czytaj więcej: Wyniki pierwszej kategorii szkoły podstawowe

Cieszymy się, że na nasz Konkurs odpowiedziało tak wiele osób. Przyszło do nas niemal 200 prac. Przystępujemy do ich oceny. Wyniki podamy w najbliższym czasie. Mamy nadzieję, że uda nam się sprawdzić i ocenić wszystkie prace najpóźniej do 10 maja. W pierwszej kolejności ocenimy prace uczniów szkół ponadgimnazjalnych (aby zdążyć na matury).

Szanowni Państwo,
zgłoszenia do Konkursu są przyjmowane do 31 marca 2012 r. (decyduje data stempla pocztowego), kiedy to należy przesłać prace konkursową wraz z wymaganymi załacznikami (zgoda na publikację, dane autora itp.)>

Do 31 stycznia można było przesłać deklarację Członka Wspierającego, którym może być samorząd gminy/powiatu. Ten termin nie jest terminem zawitym, a więc jeśli samorządy gmin lub powiatów chcą jeszcze wystąpić w konkursie jako Uczestnik Wspierający moga to zrobić przesyłając odpowiednie zgłoszenie do Fundacji Niepodległości.