logo os

Patron medialny

tv tvp-historia

Telewizja Lublin


 

Radio Lublin


Prasa lokalna
Lubelszczyzny

Patron honorowy

Łukasz Kamiński
- IPN

prof. Andrzej Kunert
- ROPWiM

Szanowni Państwo,
zgłoszenia do Konkursu są przyjmowane do 31 marca 2012 r. (decyduje data stempla pocztowego), kiedy to należy przesłać prace konkursową wraz z wymaganymi załacznikami (zgoda na publikację, dane autora itp.)>

Do 31 stycznia można było przesłać deklarację Członka Wspierającego, którym może być samorząd gminy/powiatu. Ten termin nie jest terminem zawitym, a więc jeśli samorządy gmin lub powiatów chcą jeszcze wystąpić w konkursie jako Uczestnik Wspierający moga to zrobić przesyłając odpowiednie zgłoszenie do Fundacji Niepodległości.